Informatie/Tarief

INFORMATIE


De cursist heeft recht op één les per week, m.u.v. de op het vakantierooster aangegeven vrije dagen.


Alleen bij tijdige afmelding, 2 dagen voorafgaand aan de les, kan deze worden ingehaald.


De kosten bedragen € 60,00 per maand.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het maandbedrag € 61,50.

Een cursusjaar bevat 10 maandelijkse betaaltermijnen, zodat er voor de maanden juli en augustus geen lesgeld voldaan hoeft te worden.


Het starten of beëindigen van de cursus kan op ieder moment, dus als je een proefles wil volgen betaal je maar 1 les.


De lessen worden gegeven op het adres: Germenzeel 501 te Uden.


Vakantierooster 2022 - 2023


Herfstvakantie: 24-10 t/m 28-10

Kerstvakantie: 26-12 t/m 06-01

Krokusvakantie: 20-02 t/m 24-02

Tweede Paasdag: 10-04

Voorjaarsvakantie: 24-04 t/m 05-05

Hemelvaart: 18-05 t/m 19-05

Pinksteren: 29-05

Zomervakantie: 10-07 t/m 01-09CONTACT 
 
 
 


Telefoon:

0413 252561


E-mail:

contact@muzieklesuden.nl